Ontdek waar stress ontstaat

 

Misschien denk je dat stress alleen maar tussen je oren zit, maar dat is zeker niet zo. Stress uit zich op verschillende manieren. In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) kijken we waar de stress zich bevindt, of het warm of koud en vol of leeg is én in welk systeem de stress zich manifesteert.

 

Tijdens het intakegesprek bij de TCG zorgverlener probeert deze door middel van vragen te stellen een antwoord op een aantal zaken te krijgen. De vragen die de zorgverlener beantwoord wil hebben zijn:

 1. Is de stress Intern of Extern;

 2. Is het koude of warme stress;

 3. Wordt de stress veroorzaakt door een Volte of een Leegte;

 4. Welk systeem is betrokken bij de stress.

Pas wanneer de TCG-zorgverlener antwoord op deze 4 vragen heeft kan een behandeling opgesteld worden die specifiek gericht is op jouw klachten en de daarmee verbonden TCG-diagnose.

Vind een therapeut van Zhong

1.    Interne of Externe Stress

De klachten worden verdeeld tussen interne en externe problematiek. Met andere woorden waar zit de stress. Uit de stress zich met name fysiek door (extreme) spierspanning, pijn in het middenrif of ernstige droge huid? Of worden de klachten vanuit het lijf gegenereerd. Buikpijn wanneer je op de parkeerplaats van je werk staat. Hartkloppingen die spontaan ontstaan. Daarnaast heeft een Extern patroon als kenmerk dat het acute symptomen zijn. De klachten komen heel snel en verdwijnen vaak ook weer heel snel. Een Intern patroon daarentegen kent veel chronische, langdurige klachten.

2.    Koude of Warme Stress

Stress geeft een disbalans in temperatuur. Worden de klachten erger bij Hitte of juist bij Koude? Of veroorzaakt de klacht juist Hitte of Koude?

Voorbeeld:

 • Klacht veroorzaakt Hitte; Opvliegers of koorts;

 • Klacht veroorzaakt Koude; Rillen van vermoeidheid of koude handen en voeten;

 • Klacht verergert bij Hitte; in de zon wordt de hoofdpijn erger;

 • Klacht verergert bij Koude; Spierkramp bij koud water, of in de winter.

3.    Volle of Lege Stress

Veroorzaakt de stress klachten die uitputten? Zo ja wat wordt er uitgeput? Binnen de Chinese geneeskunde hebben we het dan over vier substanties die kunnen uitputten.

 • De energie (Qi);

 • De Yang in het lichaam (alles want verdedigt en beweegt);

 • Het bloed (Xue);

 • De Yin in het lichaam (alles wat voedt en verzorgt).

Stress die onder een volte valt kunnen verschillende oorzaken hebben. Is de volte ontstaan door een blokkade in het lichaam? Hierdoor ontstaat aan de ene kant van de blokkade een leegte en aan de andere kant een volte. Of heeft het lijf stress omdat er van buitenaf iets in het lichaam is gaan zitten zoals bijvoorbeeld het COVID-19 virus.

De diagnose en behandeling

Na de eerste drie vragen van de intake zijn er zes verschillende TCG-diagnoses en behandelingen mogelijk. Om vervolgens de diagnose persoonlijk af te stemmen wordt er gekeken naar de verschillende systemen in het lijf, de vierde vraag.

4.Welk systeem is betrokken

Welke systemen worden belast, belemmerd of uitgeput. Er worden vijf systemen onderscheiden;

 • Bloed stofwisseling (Xue ofwel bloed);

 • Psychologie; (Shen ofwel geest/mentaal)

 • Vochthuishouding (Vocht/slijm)

 • Energiesysteem (Qi ofwel energie);

 • Totale immuunsysteem (Jing ofwel erfelijkheid, constitutie en weerstand die ondersteund wordt door de conditie)

Deze systemen hebben een relatie met een groep organen. Hoe langer de stress duurt hoe meer organen betrokken raken en uiteindelijk hoe meer systemen in de war gaan.

Individuele stressdiagnose en behandeling

Omdat ieder mens anders is gaat de TCG zorg uit van een individuele aanpak. De klachten worden door middel van deze vier vragen geanalyseerd en gekoppeld aan de persoonlijke situatie. Deze zorgvuldige aanpak geeft de basis voor de gefundeerde TCG methodieken die ervoor zorgen dat de klachten van stress bij de bron worden aangepakt.

 

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: