De gemiddelde patiŽnt bestaat niet

 

De holistische aanpak van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) vindt steeds vaker ingang in de reguliere westerse geneeskunde.

De holistische aanpak van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) vindt steeds vaker ingang in de reguliere westerse geneeskunde. Dat is goed nieuws, want juist de combinatie van beide geneeskundige benaderingen kan leiden tot onvermoede resultaten. Een recent project in Limburg vormt het bewijs.

Zuyd Hogeschool start dit najaar met Beter in Balans, een programma op voor reumapatiënten in medisch centrum VieCuri in Venlo. Het doel: de leefstijl van deze mensen verbeteren, opdat ze zich vitaler voelen en minder medicijnen nodig hebben. Die benadering alleen al doet al sterk denken aan het holistische uitgangspunt van de TCG, die lichaam en geest beschouwt als één geheel, waarbij alle processen met elkaar zijn verbonden.

Gepersonaliseerde geneeskunde

Maar er is meer: de deelnemers aan het project worden bovendien verdeeld in subtypen. Een vorm van gepersonaliseerde geneeskunde, met een ‘maatwerkbehandeling’ passend bij de groep waarin de patiënt valt.

Differentiatie bij ziekten en aandoeningen is in de TCG al eeuwenlang gebruikelijk. Deze aanpak weet zich nu ook in Nederland wetenschappelijk gesteund door het recente promotieonderzoek van bioloog Herman van Wietmarschen. Op grond van deze door TNO geïnitieerde studie naar talrijke stoffen uit bloed en urine van reumapatiënten kwam Van Wietmarschen tot eenzelfde indeling in subgroepen als de TCG.

Niet over één kam

Het lijkt zo vanzelfsprekend, het inzicht dat ieder mens verschillend is in vele opzichten. Maar mensen met dezelfde ziekte krijgen in de reguliere westerse geneeskunde meestal dezelfde behandeling, hetzelfde medicijn en hetzelfde advies. Die rechtlijnige aanpak is economisch voordelig, eenvoudig uit te leggen voor artsen en praktisch voor beleidsmakers, maar heeft voor de patiënt grote beperkingen.

Uit Van Wietmarchens onderzoek blijkt dat mensen met eenzelfde aandoening andere onderliggende oorzaken hebben en dus behoefte hebben aan een andere behandeling. Behalve bij mensen met reuma heeft Zuyd Hogeschool met deze aanpak op kleinere schaal geëxperimenteerd bij eigen medewerkers en gemeenteambtenaren met overgewicht. Aan een vergelijkbare methode voor mensen met de longziekte COPD en diabetes (type 2) wordt gewerkt.

Oplossing

De programma’s maken deel uit van het meerjarenproject Vitale (Lim)burgers van Zuyd. De provincie Limburg steunt het project en wacht nieuwsgierig op de resultaten. Enig ongeduld is niet verwonderlijk als je bedenkt dat ook de oplossing voor de snel vastlopende zorg uit deze richting zal moeten komen. Doen we niets, dan heeft over zo’n tien jaar naar schatting veertig procent van de Nederlandse bevolking één of meer chronische aandoeningen – en zijn de personele en financiële tekorten niet te overzien.

Meer lezen:

Meer over TCG >>

Medische wetenschap in Oost en West >>

Oost en West samen sterk tegen ziekte >>

TCG alternatieve geneeskunde? >>

TCG opgenomen door WHO >>

 

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: