ZHONG een waarborg voor kwaliteit en professionaliteit

 

Zhong is een branche vereniging die kwaliteit en kwaliteitsbewaking erg belangrijk vindt. De rede hiervoor is dat Zhong en Zhong leden garant staan voor een hoge kwaliteit van kennis, scholing en praktijk voering.

Een van de criteria om lid te mogen worden van Zhong is een afgeronde hoofdopleiding van 3 jaar op HBO niveau.

 

De hoofdopleidingen zijn de opleidingen AcupunctuurChinese Kruiden en Tuina of Shiatsu. Daarnaast is een Westerse Medische Basis conform Cpion / Plato criteria te zijn afgerond. Als laatste is een Zhong lid in het bezit van een geldige EHBO inclusief reanimatie diploma.

Zolang een TCG (Traditionele Chinese Geneeskunde) zorgverlener lid is van Zhong voldoet deze aan de de nascholing criteria. Deze criteria zijn er voor het waarborgen van de kwaliteit van de zorgverlener en die van Zhong als branche vereniging. Per 3 jaar zijn er 108 nascholingspunten te halen om lid te mogen blijven. De 108 nascholingspunten dienen te worden verdeeld over 3 categorieën. Deze categorieën zijn:

Categorie 1 ; TCG – vakinhoudelijke deskundigheidsbevordering.

Hieronder vallen nascholingen die als doel hebben de bestaande kennis, inzicht en vaardigheden binnen de TCG te vergroten en te verbreden of te verdiepen van de TCG hoofdopleiding (en).

Categorie 2 ; Westers Medische deskundigheidsbevordering en EHBO.

Deze categorie heeft als doel de kennis, inzicht en vaardigheden binnen de Westers Medisch Basis conform Cpion/Plato criteria te vergroten, te verbreden of te verdiepen.

Onder deze categorie vallen ook de EHBO herhalingscursussen en AED reanimatiecursussen conform certificering Rode Kruis of Oranje kruis. Hierdoor blijft het EHBO diploma up to date.

Categorie 3; beroeps gerelateerde deskundigheidsbevordering.

Onder deze categorie vallen nascholingen die als doel hebben;

  • Kennis, inzicht en vaardigheden in TCG aan anderen over te dragen, aan collegae, instituten, afdelingen van universiteiten, studenten, organisaties, overheden.

  • Kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten in niet noodzakelijke TCG – gerelateerde studies, ter bevordering of ondersteuning van de praktijkvoering of therapeutische vaardigheden.

Alle nascholingen die een Zhong zorgverlener volgt is door Zhong geaccrediteerd. Alle hoofdopleidingen en nascholingen worden jaarlijks “gekeurd” door Zhong. Wanneer de opleiding of nascholing is goedgekeurd dan is deze geaccrediteerd. Zhong kent een van de strengste criteria voor accreditatie van een opleiding of nascholing.

Voor Zhong leden geldt dat zij in vergelijking tot andere branche verenigingen in het complementaire zorgveld de meeste nascholingspunten dienen te halen. Hiermee houdt Zhong de kwaliteit van een Zhong lid als zorgverlener hoog en professioneel.

Een waarborg waar de client op mag vertrouwen.

Bronnen:

S.Y.Vonk-Jansen, YMA praktijk Leerdam

Zhong site voor leden ==> Richtlijnen nascholing registratieperiode 2020-2022 

 

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: