CHRONISCH VERMOEIDHEIDSSYNDROOM, CVS

achtergrond

Moe zijn hoort bij het leven. Het is een natuurlijke manier van het lichaam om te melden dat het tijd is voor herstel. De diagnose van CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom, is gebaseerd op excessieve vermoeidheid zonder aanwijsbare reden die langer dan 6 maanden aanhoudt. Daarnaast moet er vanuit de reguliere geneeskunde ook nog sprake zijn van minimaal 4 van onderstaande klachten:

 • Spierpijnen over het gehele lichaam;
 • Pijnlijke gewrichten;
 • Mentale dufheid;
 • Een pijnlijke keel;
 • Gezwollen lymfeklieren;
 • Hoofdpijnen;
 • Slaapstoornissen;
 • Moeilijk herstel van vermoeidheid.

De reguliere geneeswijze wijst vaak naar post-virale klachten of stress oorzaken met of zonder hormonale problemen.

Binnen de TCG, Traditionele Chinese Geneeskunde, en met name binnen de oudste gedocumenteerde teksten zoals de Huang Di Nei Jing  en de Su Wen worden gerelateerde symptomen reeds besproken. Deze worden onderverdeeld in 4 aspecten.

 • Uitputting van het lichaam;
 • Mentale uitputting;
 • Ontregeling van het leefritme;
 • Uitputting door een verkeerd voedingspatroon.

Uitputting van het lichaam

Vanuit de Su Wen, een oude tekst,  wordt gesproken over vijf vormen van uitputting van het lichaam.

 1. Langdurig kijken/staren/turen en blauw licht schaadt het hart/bloed;
 2. Te veel liggen beïnvloed de Qi, levens energie;
 3. Te veel zitten schaadt spieren;
 4. Te veel staan schaadt botten;
 5. Langdurig wandelen schaadt de pezen.

Deze vijf vormen van overbelasting veroorzaken oververmoeidheid. Wanneer we kijken naar ons huidig bestaan dan zitten we veel achter een beeldscherm groot en/of klein, dat zorgt voor langdurig blootstelling aan blauw licht . Daarnaast werken veel mensen in een staand beroep als verpleegkundige of kapper dat lichamelijke overbelasting kan veroorzaken met vermoeidheid als gevolg.

Mentale uitputting

De Ling Shu, klassieke tekst, laat de mentale invloed van uitputting zien. Deze geeft aan dat overbelasting van het brein, de Shen, ons uit balans brengt. De emoties, onze intuïtie, de mentale weerbaarheid en kracht, onze wil en intelligentie raken hierdoor overspannen en verliezen stabiliteit. In veel Aziatische culturen wordt de connectie en de invloed van de geest op het lichaam benadrukt. Momenteel in de maatschappij nemen de eisen op mentaal niveau toe. Er is sprake van een overbelasting van ons brein en hiermee ons centraal zenuwstelsel. Dit leidt tot chronische vermoeidheid en andere gerelateerde aandoeningen.

Ontregeling van het levensritme

De Su Wen legt in verschillende hoofdstukken de relatie uit tussen de menselijke vitale energie en die van de natuurlijke omgeving. De ontregeling van het levensritme, het ritme van de natuur die verstoord is met vermoeidheid als gevolg. De mens, zo zegt de TCG, wordt gevormd en gevoed door de vier jaargetijden en het Yin/Yang principe. Yang-energie draagt ons door de dag en piekt om 12:00 ‘s middags. De Yin-energie zorgt voor ons tijdens de nacht en piekt om 00:00 ‘s nachts. Hoe dichter we bij de 12:00 komen hoe meer activiteit we kunnen verwerken met ons lichaam. In de Yin-energie is dit omgekeerde en hebben we vooral rust en slaap nodig rond 00:00 ‘s nachts. Hetzelfde geld voor de jaargetijden. Hoog zomer zijn we vol energie en laden we ons op voor de herfst en winter. In de winter zijn we leeg/laag in onze energie en doen we er goed aan om veel te slapen. Als mens is het belangrijk deze ritmes te volgen. Doen wij dit niet dan ontstaan er problemen met onze fysieke en mentale weerbaarheid.

Verkeerd voedingspatroon

De gele keizer, Huang Di, vermeldt in zijn teksten, de Su Wen, dat Yang-energie moet worden beschermd door Yin-energie. Dit kan o.a. negatief beïnvloed worden door een verkeerd dieet. Binnen de TCG, vijf elementen leer heeft elk element een smaak. Wanneer één van de vijf smaken overheerst ontstaat er een disbalans en daarmee een gevaar voor de gezondheid. Te veel zuur zorgt voor een slechte spijsvertering en te veel spanningen in het lijf. Zout is slecht voor ons zenuwstelsel, botten en bloeddruk. Te veel zoet zorgt voor een opstapeling van vocht en vetten waardoor intern de boel stagneert. Is de smaak bitter te veel aanwezig dan verstoort het de bloedcirculatie en het bloed. Te veel scherpe smaak verzwakt de huid en de vitaliteit door ademhalingsproblemen. Helaas is de kwaliteit van het eten in zijn algemeenheid de laatste jaren erg achteruit gegaan. Dit heeft gevolgen voor onze spijsvertering en algehele gezondheid.

CVS, chronisch vermoeidheidssyndroom wordt vanuit de TCG individueel benaderd vanuit de vier aspecten; lichaam, geest, leefritme en voeding . Alle aspecten van de persoonlijke leefstijl worden onder de loep genomen om zo tot het beste resultaat te kunnen komen.

Wil je meer weten over wat je kunt doen bij CVS, neem dan contact op met een acupuncturist, herbalist, shiatsu- of tuina-therapeut, een voedingsdeskundige of een QiGong leraar.  Deze kun je vinden via de zoekfunctie: ZOEKT THERAPEUT.

Bronnen:

Christa van Ommeren

Praktijk Handson Qi stoelmassage en Tuina Therapie

Wellicht vindt je dit ook interessant …

Seizoenen

Bewaar je balans!

Qi gong is ook valpreventie

valpreventie-stabiliteit-met-qi-gong/

achtergrond

Een val kan, zeker bij iemand op leeftijd, grote gevolgen hebben. Bijna de helft van de valongelukken gaat met letsel gepaard. Zo kun je je zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. En dus is het zaak om je tijdig met valpreventie bezig te houden. Met qi gong!

Qi gong of qi gong (uitspraak: tsjie kong) is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde (TCG). Het betreft een training. Een qi gong-oefening kan bestaan uit een aantal herhalingen van een beweging of een stilstaande, zittende of liggende houding. Qi gong beoefen je op jouw niveau, zonder competitie. Het is ook geschikt om te doen wanneer je bewegingsvrijheid beperkt wordt door (pijn)klachten.

Qi gong werkt bewezen goed bij tal van chronische klachten, om stress beter te hanteren en ook in het kader van valpreventie. In China maakt qi gong deel uit van de reguliere geneeskunde. Chinese ziekenhuizen zetten de bewegingstraining in om de behandeling van vele aandoeningen te ondersteunen. Overigens ontwikkelt het AMCVU in Amsterdam momenteel een qi gong-programma in het kader van de behandeling van chronische pijn.

Qi gong-oefeningen verbeteren de structuur en mogelijkheden van je bewegingsapparaat. Dit is wel omschreven als: ‘het trainen van je draagkracht (yin), dat resulteert in het vergroten van je daadkracht (yang)’.

Is dat typisch oosters?

In de westerse gezondheidszorg kennen we ook trainingen en bewegingstherapieën die dit principe hanteren. Oefeningen die je lichaamshouding, je stabiliteit en je bewegingspatroon verbeteren. Je vindt ze vaak als specialisatie binnen of naast de fysiotherapie, zoals Mensendiecktherapie, Cesartherapie of Alexandertechniek. In deze oefentherapieën train je anders dan wanneer je naar de sportschool gaat of een sport beoefent. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van qi gong toont evenveel positieve effecten aan als van westerse oefentherapieën.

Qi gong = valpreventie

Omdat qi gong helpt je stabiliteit te verbeteren, is het heel geschikt als valpreventie. Afnemende stabiliteit naarmate je ouder wordt, heeft verschillende oorzaken. De spieren die je gebruikt om te bewegen, die je bewust aanstuurt en meer of minder intensief je hele leven gebruikt, kunnen op hogere leeftijd verslappen. De houdingsspieren, die je overeind houden maar die je minder bewust gebruikt, krijgen het zwaarder. Ze moeten meer moeite doen, waardoor ze kunnen verstijven. Ook kan de aansturing van de spieren, de prikkeloverdracht vanuit het zenuwstelsel, minder nauwkeurig worden.

Beoefen je qi gong, dan voel én beïnvloed je deze drie factoren, waardoor je stabiliteit verbetert: een ideale vorm van valpreventie.

Wellicht vindt je dit ook interessant …

Seizoenen