Yin Yang

 

Een basis van de Chinese filosofie is yin yang (陰陽). Het is de voorstelling van twee tegengestelde en complementaire principes of krachten, waarvan het hele universum (Tao) is doordrongen.

Meestal zie je de begrippen yin en yang samen uitgebeeld in het bekende symbool Afbeelding met schets, cirkel, clipart, kunst
Automatisch gegenereerde beschrijving, waarin ze met elkaar in interactie én in evenwicht zijn.

Het grote principe

Dit symbool heet Tai Ji, wat staat voor ‘het grote principe’: de steeds veranderende interactie tussen yin en yang. Yin (donker) betekent ‘de schaduwkant van de berg’ en yang (licht) ‘de zonnige kant van de berg’. Daarbij gaat het natuurlijk om dezelfde berg, met zijn steeds verschuivende schaduw door de dag heen. Yin-yang is dus een dynamisch proces, dat altijd doorgaat.

Yin en yang hebben als basisvoorwaarden:

  1. Ze vormen een eenheid

  2. Ze kunnen niet zonder elkaar bestaan

  3. Ze zijn tegenovergesteld aan elkaar

  4. Ze vullen elkaar aan

  5. Ze gaan in elkaar over

Geen morele aspecten

De gedachte van een tweedeling wordt in het Westen al snel gekoppeld aan de dualiteit van goed en kwaad, maar yin en yang hebben geen morele aspecten of waardering. Ze vullen elkaar aan en houden elkaar in balans: als de ene waarde groter wordt, wordt de andere kleiner. In die zin is het leven volgens yin en yang een positieve wereldbeschouwing, geen normatieve.

Ook de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) werkt op basis van de interactie tussen yin en yang. In het lichaam als holistisch systeem speelt de polariteit van yin en yang een centrale rol. Of lichaamsdelen meer yin of meer yang zijn, bepaalt hun onderlinge verhouding. Zo kan een acupuncturist of shiatsu-therapeut besluiten bij een patiënt met hoofdpijn (hoofd = yang) besluiten om de voeten (= yin) te stimuleren, met het doel de hoofdpijn te verminderen.

Lees ook:

Yin en yang, hoe zit dat?

Bronnen:

Elisabeth Rochat de La Vallee, Sandra Hill, Yin Yang in Classical Texts, 2006

Andrew Nugent-Head verklaart het TaiJi-symbool

 

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: