Bewaar je balans!

 

Een val kan, zeker bij iemand op leeftijd, grote gevolgen hebben. Bijna de helft van de valongelukken gaat met letsel gepaard. Zo kun je je zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. En dus is het zaak om je tijdig met valpreventie bezig te houden. Met qi gong!

Qi gong of qi gong (uitspraak: tsjie kong) is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde (TCG). Het betreft een training. Een qi gong-oefening kan bestaan uit een aantal herhalingen van een beweging of een stilstaande, zittende of liggende houding. Qi gong beoefen je op jouw niveau, zonder competitie. Het is ook geschikt om te doen wanneer je bewegingsvrijheid beperkt wordt door (pijn)klachten.

Qi gong werkt bewezen goed bij tal van chronische klachten, om stress beter te hanteren en ook in het kader van valpreventie. In China maakt qi gong deel uit van de reguliere geneeskunde. Chinese ziekenhuizen zetten de bewegingstraining in om de behandeling van vele aandoeningen te ondersteunen. Overigens ontwikkelt het AMCVU in Amsterdam momenteel een qi gong-programma in het kader van de behandeling van chronische pijn.

Qi gong-oefeningen verbeteren de structuur en mogelijkheden van je bewegingsapparaat. Dit is wel omschreven als: ‘het trainen van je draagkracht (yin), dat resulteert in het vergroten van je daadkracht (yang)’.

Is dat typisch oosters?

In de westerse gezondheidszorg kennen we ook trainingen en bewegingstherapieën die dit principe hanteren. Oefeningen die je lichaamshouding, je stabiliteit en je bewegingspatroon verbeteren. Je vindt ze vaak als specialisatie binnen of naast de fysiotherapie, zoals Mensendiecktherapie, Cesartherapie of Alexandertechniek. In deze oefentherapieën train je anders dan wanneer je naar de sportschool gaat of een sport beoefent. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van qi gong toont evenveel positieve effecten aan als van westerse oefentherapieën.

Qi gong = valpreventie

Omdat qi gong helpt je stabiliteit te verbeteren, is het heel geschikt als valpreventie. Afnemende stabiliteit naarmate je ouder wordt, heeft verschillende oorzaken. De spieren die je gebruikt om te bewegen, die je bewust aanstuurt en meer of minder intensief je hele leven gebruikt, kunnen op hogere leeftijd verslappen. De houdingsspieren, die je overeind houden maar die je minder bewust gebruikt, krijgen het zwaarder. Ze moeten meer moeite doen, waardoor ze kunnen verstijven. Ook kan de aansturing van de spieren, de prikkeloverdracht vanuit het zenuwstelsel, minder nauwkeurig worden.

Beoefen je qi gong, dan voel én beïnvloed je deze drie factoren, waardoor je stabiliteit verbetert: een ideale vorm van valpreventie.

Bronnen:

Comprehensive Review of Health Benefits of Qigong and Tai Chi

A randomized controlled trial of Tai chi for balance, sleep quality and cognitive performance in elderly Vietnamese

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: