Klachtenprocedure

Onze Zhong therapeuten doen er alles aan om jou zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent. We helpen je stap voor stap door de klachtenprocedure.
Eventueel kun je ook de Informatiefolder Afhandeling klachten bekijken, dit kun je hier.

Klachten en samen oplossen

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Kom je er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris

Dus heb je een klacht over een behandeling of over jouw behandelaar en lukt het niet die samen met de betrokken therapeut op te lossen, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Zhong. Om in contact te komen met de klachtenfunctionaris van Zhong kun je een e-mail sturen naar klachtenfunctionariszhong@gmail.com.
De klachtenfunctionaris kan je helpen jouw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat je jouw verhaal kan vertellen en zie je af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met jou een afspraak over de vervolgstappen.

Geschilleninstantie

Blijkt het niet mogelijk jouw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris jou verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke instantie behandelt jouw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.

KAB Logo

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGJ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris jou naar het tuchtcollege van de vereniging waarbij jouw behandelaar is aangesloten. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGJ doen.

Klachten voor het tuchtcollege kunnen schriftelijk worden ingediend via klachten@tcz.nu

Wil je het tuchtreglement van TCZ inzien, dan kun je dat hier bekijken.Bron: Gedeeltelijke tekst gebruikt van Koepel KAB, geraadpleegd 14-07-2022, https://www.kab-koepel.nl/pages/klachten