Traditionele Chinese Geneeskunde als steun bij rouw

 

Bij de verwerking van verlies kunnen traditionele Chinese geneeskunde steun bieden.

Verlies

Ieder mens wordt op een zeker moment geconfronteerd met verlies, bijvoorbeeld het overlijden van een dierbare. De dood, waarop rouw en verdriet volgen, hoort bij het leven. Evenals de verwerking ervan.

Vroeger was het begrip rouwverwerking voorbehouden aan de dood, maar ook andere vormen van verlies kunnen leiden tot een rouwproces met gezondheidsachteruitgang: dementie, kanker, hartklachten, diabetes, echtscheiding, ontslag…

Hoe werkt rouwen

Om tot verliesverwerking te komen, brengt het lichaam allerlei processen en reacties op gang. Om de verschillende reacties te kunnen plaatsen en zicht te krijgen op de manier waarop het rouwproces over het algemeen verloopt, wordt dit in de westerse wetenschap onderverdeeld in rouwtaken. Het volbrengen van de taken leidt, na enige of langere tijd, uiteindelijk tot een moment waarop je kunt zeggen dat het verlies ‘verwerkt’ is. Dat is het moment waarop je als ‘verliezer’ het verlies aanvaard hebt en je jezelf en je leven hebt aangepast aan het gegeven dat de dierbare voorgoed is verdwenen. Op dat moment kun je de draad van het leven weer oppakken.

Wat kan acupunctuur doen?

Een belangrijk effect van emotionele gebeurtenissen is dat zij de circulatie en transformatie van qi (energie, levenskracht) in het lichaam verstoren. Bij een heftige emotionele gebeurtenis ‒ zoals het overlijden van een dierbare, maar ook bijvoorbeeld een scheiding of ontslag ‒ is het mogelijk dat de qi ook gaat stagneren. Dit kun je vergelijken met het gevoel opgesloten te zijn in een harnas.
Rouwenden hebben hierdoor vaak de volgende klachten: een benauwd gevoel op de borst, problemen met slikken, een droge mond, gebrek aan energie, slaapverstoringen, prikkelbaarheid, spierverslapping, hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, verminderde eetlust, verlaagde weerstand, e.d.

Acupunctuur helpt bij het opruimen van blokkades (stagnaties) en zorgt ervoor dat de qi weer vrij kan stromen. Het is dus niet zo dat het verdriet kan worden ‘weggeprikt’ met acupunctuur. Maar door het in beweging brengen van de qi, gaat de deur weer een klein stukje open en kan er weer wat ‘frisse lucht’ naar binnen. Hierdoor kunnen deze lichamelijke klachten afnemen of zelfs geheel verdwijnen, waardoor de rouwende zich, binnen de gegeven omstandigheden, comfortabeler zal voelen.

Onderzoek

Er is tot nu toe weinig onderzoek beschikbaar naar de ondersteunende werking van acupunctuur bij rouwverwerking. Van maart t/m mei 2012 vond een casestudie plaats naar acupunctuurbehandelingen bij gecompliceerde rouwverwerking, in acupunctuurkliniek Rangkuti te Koog aan de Zaan. Proefpersonen vulden de Scoring en Normering Vragenlijst Rouw (bewerking ICG-R, Prigerson, 1995) in, zowel voorafgaand aan de acupunctuurbehandelingen als circa één week na de vijfde behandeling. Wekelijks vulden zij daarnaast de Hospitality Anxiety and Depression Scale (bewerking HADS, Snaith & Zigmond, 1994) in. Daaruit kwam naar voren dat in alle casussen de score-uitslagen van de vragenlijsten na vijf acupunctuurbehandelingen gedaald waren, ten opzichte van de score-uitslagen voor aanvang van de behandelingen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat acupunctuur mogelijk een ondersteunende werking heeft op gecompliceerde rouwverwerking.

Andere vormen van TCG

Behalve acupunctuur kunnen ook qi gongshiatsu en tuina in een periode van rouw verlichting bieden, en je fysiek en mentaal ondersteunen.

Bronnen

Maciocia, G., De praktijk van de Chinese Geneeskunde, Satas 2005.

Hreish, S.E., ‘Burn-outsyndroom vanuit westers en TCM-perspectief’, NAAV

Gelitz, C., ‘Als je een dierbare niet kunt vergeten: “gecompliceerde rouw”, Psyche & Brein 3, 2011, EOS, p. 82-89.

‘Prolonged Grief Disorder: Validation of Criteria Proposed for DSM-V and ICD-11’, PLoS Medicine 6, 2009, e1000121

 

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: