Acupunctuur als onderdeel van de reguliere zorg wordt steeds normaler

 

Steeds meer artsen en specialisten in het ziekenhuis erkennen de waarde van complementaire geneeskunde. Zo blijkt uit een artikel in de Volkskrant van 26 maart 2021 dat er steeds meer patiënten worden doorverwezen naar de aanvullende (complementaire) zorg.

De samenwerking tussen reguliere en aanvullende zorg wordt steeds vaker, ook binnen de ziekenhuizen, toegepast met veelbelovende resultaten. Naast dat de arts of specialist positieve ervaringen heeft, vraagt de patiënt steeds vaker om de samenwerking. Voor de toekomst betekent dat er een aantal complementaire behandelvormen zullen worden meegenomen als onderdeel van de basiszorg. Omdat complementaire zorg in sommige gevallen moeilijk wetenschappelijk te onderbouwen is vraagt dit om vernieuwing van onderzoeksmethoden. Het is nodig om kritisch te zijn en blijven waar het gaat over de kwaliteit van zorg én om de professionaliteit van zorgverleners te kunnen waarborgen.

Positieve aanvulling

In het artikel in de Volkskrant benoemt Margreet Vermeulen tal van voorbeelden waarin de complementaire zorg een positieve aanvulling geeft op de bestaande behandelmethoden. Zo laat Marc Benninga, arts in het Amsterdam UMC en hoogleraar Maag-, Darm- en leverziekten bij kinderen, weten dat Hypnotherapie bij onverklaarbare buikpijn bij kinderen de resultaten met 60% heeft vergroot. Met alleen een dieet en medicatie raakt 25% van de kinderen verlost van de buikpijn. Nu met de medische hypnose zijn 85% van de kinderen verlost van hun buikklachten. In veel gevallen gaat het dan om ontspanningsoefeningen en visualisatie technieken.

Het Oncologisch Centrum van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem werkt met een ‘Integrative medicine spreekuur’ (Integrale geneeskunde). In dit spreekuur wordt acupunctuur aanbevolen bij tal van bijwerkingen van de chemo. Dit zijn klachten als opvliegers, misselijkheid en overgeven, en vermoeidheid. Het gaat hier dan om het verbeteren van de kwaliteit van leven, een belangrijk onderdeel voor goed herstel na een ernstige ziekte.

Els Peeters, Kinderneuroloog in het Haagse Juliana Kinderziekenhuis, gebruikt Acupunctuur voor het verbeteren van de concentratie en/of het wegnemen van hoofdpijn. Voor een ruggenprik kun je natuurlijk anesthesie gebruiken, maar visualisatietechnieken, waarbij je een kind laat fantaseren dat het zich op een mooie plek bevindt, werken ook. Met als voordeel dat ze meteen na het onderzoek naar huis kunnen. Zo zijn er tal van mooie voorbeelden uit het binnen en buitenland van jong tot oud van mentale en fysieke problematiek waarbij de reguliere zorg steeds vaker de complementaire zorg integreert in de behandeling van patiënten.

Transformatie van reguliere zorg

Wat is nu de reden dat er een transformatie gaande is? Doordat er steeds meer chronisch zieken zijn neemt de vraag naar niet-reguliere zorg toe. Daarnaast zien artsen en specialisten steeds vaker dat gewenste resultaten achterblijven. Ook is er binnen ziekenhuizen geen tijd en ruimte om de patiënt de juiste nazorg te geven. Zo blijven vragen van partners, ouders of de patiënt zelf onbeantwoord. Patiënten gaan dan op zoek buiten de reguliere zorg en zien kansen binnen de complementaire zorg. Omdat artsen de resultaten van patiënten zien buiten het ziekenhuis, worden steeds vaker aantoonbaar bewezen behandelingen toegestaan en dus geïntegreerd in de reguliere zorg.

Voordelen van aanvullende zorg

Complementaire zorg biedt tijd en ruimte voor de mens als geheel, niet alleen de klacht of de ziekte. De patiënt kan zich meer richten op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Daarnaast kunnen de bijwerkingen van de behandelingen verminderen of zelfs verdwijnen. Wanneer artsen en specialisten zich verdiepen in de integrale zorg kunnen ze beter antwoord geven op de werking van verschillende behandelingen die aanvullend zijn op de reguliere behandeling.

Frustratie van kwakzalverij

Wat artsen en specialisten die willen samenwerken met de complementaire zorg frustratie geeft is dat een grote groep Nederlands lijdt aan het ‘Sylvia Millecam-complex’. Gerenommeerde artsen en specialisten worden al snel verketterd wanneer zij de zorg een duwtje willen geven in een andere richting. Daarnaast heeft de Nederlandse vereniging tegen de Kwakzalverij veel invloed en hameren zij altijd op de wetenschappelijk bewezen toetsing van de complementaire zorg.

Marc Benninga geeft toe dat de wetenschappelijke bewijsvoering voor hypnotherapie bij buikpijn onduidelijk is maar daarnaast geeft de traditionele aanpak van dieet en medicatie ook niet voldoende inzicht in hoe het werkt

Doorbraak in de toekomst

Steeds meer grote organisatie wereldwijd pleiten voor de samenwerking van reguliere en aanvullende zorg. Door deze samenwerking kunnen zorgkosten worden gedrukt daar waar het aantal chronisch zieken alleen maar zal toenemen. De WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, ziet het als een innovatieve ontwikkeling waardoor patiënten minder ingrijpende en ook minder dure behandelingen hoeven te ondergaan. Dus minder gericht op medicatie en symptoombestrijding en meer gericht op het verbeteren van algemeen welbevinden. Hierdoor gaan patiënten minder passief zorg consumeren en kunnen artsen meer nadruk leggen op wat men zelf kan doen om gezond te worden of te blijven.

Bronnen:

Klik hier voor het volledige artikel van de Volkskrant. (Alleen te bereiken voor abonnees van de Volkskrant).

Zoek TCG-therapeut

Salverdaplein 15
6701 DB Wageningen

Het bureau is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00u

T 0317 423 505

Stuur een bericht naar info@zhong.nl

Volg ons:

Aangesloten bij: