Factoren van invloed bij COVID-19-besmetting

Welkom Bij Zhong Therapeut

achtergrond, nieuws, praktisch

Om iedereen, Zhong-therapeuten en cliënten, te ondersteunen bij de maatregelen tegen COVID-19-verspreiding lichten we de 7 uitgangspunten van de maatregelen hier nader toe.

Factoren die bij een COVID-19-besmetting van invloed zijn:

  1. De hoeveelheid mensen in een groep
  2. De afstand tussen personen (groepen), veelgebruikte richtlijn 1,5 m
  3. De ernst van symptomen van de besmette persoon
  4. Personen besmet zonder symptomen
  5. Contacttijd
  6. Hygiëne!
  7. Ventilatie van de ruimte

Wanneer je naar een afspraak gaat met een van onze Zhong-therapeuten, houd je dan aan de regels die de therapeut deze hanteert en bij het maken van een afspraak heeft uitgelegd.

Veiligheid met als doel onszelf en anderen niet te besmetten, gaat voor alles.

Factor 1 De hoeveelheid mensen in een groep

Veel mensen in een (kleine) afgesloten ruimte, geeft een hoog besmettingsgevaar.

In een binnenruimte mogen er daarom maximaal 3 mensen aanwezig zijn, inclusief de therapeut. Om de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren, geven wij er de voorkeur aan als je alleen komt. Vanwege de hygiënemaatregelen dient de therapeut tussendoor de praktijk schoon te maken en te luchten. Kom dus niet te vroeg. Zo voorkom je dat gebruik wordt gemaakt van de wachtkamer (= meer schoonmaakwerk).

Factor 2 Afstand houden, 1,5 meter

Een van de redenen dat er door het Nederlandse RIVM gekozen is voor de 1,5 meter is omdat dit het maximale bereik is van de aerosolen (druppeltjes) uit de mond. De COVID-19 besmetting verloopt via deze druppels.

De 1,5 meter-economie heeft gevolgen voor de inrichting van de praktijk  van de Zhong-therapeut. Tafels en stoelen zijn zodanig geplaatst zijn dat tussen therapeut en cliënt minimaal 1,5 meter afstand is. Binnen de 1,5 meter wordt praten tot het minimum beperkt en worden mondkapjes gedragen door behandelaar en cliënt.

Factor 3 De ernst van de klachten

Voor elk bezoek aan de praktijk zal telefonisch worden gevraagd of je klachten hebt die betrekking kunnen hebben op symptomen van COVID-19: de triage. Bij COVID-19-klachten wordt niet behandeld, ook niet als één van je huisgenoten klachten vertoont. Pas wanneer  cliënt en huisgeno(o)t(en) minimaal 2 weken klachtenvrij zijn, kunnen de behandelingen hervat worden.

Factor 4 Symptoomvrije infectie

COVID-19 kent ook besmettingen waarbij de besmette persoon geen tot nauwelijks klachten ervaart. Deze persoon kan even besmettelijk voor zijn omgeving als een persoon met ernstige klachten.

Daarom worden alle cliënten in de praktijk benaderd alsof een besmetting aanwezig zou kunnen zijn. Daarbij is ook van belang hoe ernstig de besmettingsgraad in de regio is.

Factor 5 Tijd

Ook de tijd waarin je binnen de 1,5 meter van elkaar staat in een afgesloten ruimte met maximaal 3 personen, inclusief de therapeut, heeft invloed op het besmettingsrisico.

Met andere woorden: mijd situaties waarbij je langer dan 3 minuten binnen de 1,5 meter staat en/of direct contact heeft met de Zhong-therapeut. Bij sommige therapieën, zoals als acupunctuur, shiatsu en tuina (massage) is dit niet mogelijk. Dan is het voor zowel cliënt als therapeut van groot belang om persoonlijke bescherming te dragen en regelmatig handen te wassen.

Factor 6 Hygiëne!

Bij het bezoek aan de Zhong-therapeut probeer je zo min mogelijk oppervlakken aan te raken. Laat de therapeut je door de ruimte leiden. Alles wat je aanraakt, moet immers worden gedesinfecteerd.

In het zicht van de cliënt wordt de behandeltafel afgenomen. De therapeut gebruikt geen handdoeken. Neem die dus eventueel zelf mee.

Zowel cliënt als therapeut wassen bij binnenkomst en vertrek de handen.

Na jouw vertrek zal de therapeut alles wat is aangeraakt, desinfecteren.

Factor 7 Ventilatie van de praktijkruimte

Geen tot slechte ventilatie van de praktijkruimte verhoogt het risico op besmetting.

De therapeut zal veelvuldig ventileren, zeker tussen het gaan van de ene cliënt en komen van de volgende. Ook zal, indien van toepassing, het filter van het ventilatiesysteem regelmatig worden gecontroleerd.

Wellicht vindt je dit ook interessant …

pijnlijke voeten
Zhong nazomer en het element Aarde