In gesprek over Long Covid

Acupuncturist Laetitia

“De klachten bij corona verschillen erg van persoon tot persoon. Wat mij opvalt is dat er zoveel cliënten zijn met ademhalingsproblemen. Ze kunnen slecht ademhalen of niet goed door ademen. De ademhaling is hierbij oppervlakkig. Dit komt voor bij oudere maar ook bij veel jongeren. Met de verschillende therapieën die ik toepas, zorg ik ervoor dat de cliënten weer goed kunnen en durven doorademen.”
In het gezondheidscentrum Stevenshof waar Laetitia als o.a. acupuncturist werkt, werken ze met verschillende zorgverleners samen aan de behandelingen van coronapatiënten. Zij vindt het belangrijk, dat de zorgverleners met elkaar samenwerken en de patiënt centraal staat bij het opstellen van een behandelplan. Hierbij werkt ze o.a. samen met fysiotherapeuten, chiropractoren en natuurgeneeskundige zorgverleners. Lees hier de ervaring van Laetitia met haar aanpak bij coronapatiënten en hoe ze in contact is gekomen met Traditioneel Chinese Geneeskunde (TCG).